Makerbot

MakerBot เปิดตัว Method

Makerbot มีจุดมุ่งหมายนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติระดับอุตสาหกรรมมาใช้ในการพิมพ์แบบ desktop ด้วยเครื่องพิมพ์ Method ใหม่ล่าสุด