Manufacturing

การผลิตแบบกรีนและเศรษฐกิจหมุนเวียนสนันสนุนการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นวาระสำคัญของโลกซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อน ในยุโรปมีการประชุม AWK’23 ที่สถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนำจัดขึ้นเพื่อร่วมกันอภิปรายและแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตที่ประสบความสำเร็จต่าง ๆ เช่น Internet of Production

ซอฟต์แวร์ช่วยติดตามสัญญาจ้าง และชนะโครงการต่าง ๆ ได้อย่างไร?

ความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการผลิตใหม่จากแผนกManufacturing Intelligence ของ Hexagon สามารถทำให้ผู้ผลิตแผ่นโลหะสามารถเชื่อมข้อมูลจากการวางแผน การเสนอราคาและระบบการผลิตเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและผลิตภาพ

Automation products: Wrist app กับข้อมูลในทุกที่ทุกเวลา

ยุคที่ ‘ทุกสิ่งรอบตัว’ กำลังจะกลายเป็น ‘สิ่งอัจฉริยะ’ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการผลิตล่าช้าจะกลายเป็นอดีตไปในไม่ช้าไม่นานนี้ ด้วยแอพแจ้งเตือนที่จะส่งข้อความไปยัง Smartwatch-นาฬิกาอัจฉริยะโดยอัตโนมัติ