Market

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดความแม่นยำในเยอรมันคาดว่า ตลาดจะกลับมาสู่ภาวะปรกติในไตรมาสที่ 2 ปี 2022

ประเทศเยอรมัน — แม้จะมีสภาวะที่ยากลำบาก ผู้ผลิตเครื่องมือแม่นยำสัญชาติเยอรมันสามารถเพิ่มยอดขาย สิบสองเปอร์เซ็นต์ในปี 2021 สมาคมเครื่องมือแม่นยำของสมาคมอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล VDMA มีความมั่นใจว่าสภาวะทั่วไปจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปีและมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์สามารถทำได้ในปี 2022

3 แนวโน้มระบบอัตโนมัติที่สำคัญ ที่สุดในปี 2022

ประเทศเยอรมันี — ระบบอัตโนมัติมักมีลักษณะเฉพาะที่การเติบโตเร็ว นวัตกรรมที่สม่ำเสมอและรูปแบบการทำงานใหม่ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในสองปีที่ผ่านมาได้เพิ่มความต้องการสำหรับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นแนวโน้มอะไรบ้างที่จะมีอิทธิพลต่อระบบอัตโนมัติในปี 2022?