markets

จับตาตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ 4 ยักษ์ใหญ่

ยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักสำหรับภาควิศวกรรมเครื่องกล MM International ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่มีพลวัต (dynamic markets) เหล่านี้ ท่ามกลางนโยบายระดับโลกเช่น นโยบายการค้าของทรัมป์และข้อตกลงของ Brexit

ปีแห่งการทำลายสถิติของ Machine tool industry

VDW ประกาศว่า แม้ในไตรมาสที่สามที่อ่อนแอ แต่คำสั่งซื้อและการผลิตจะทำให้ปี 2018 เป็นปีแห่งการทำลายสถิติของอุตสาหกรรมเครื่องจักรในประเทศเยอรมนี