Medical Applications

ผู้ชนะของ Formnext Start-up Challenge ปี 2021

ประเทศเยอรมันี — นับเป็นครั้งที่เจ็ด international Formnext Start-up Challenge ได้ให้การยอมรับวิสาหกิจอายุน้อยจากโลกของการผลิตแบบเติมวัสดุสำหรับไอเดียธุรกิจและการพัฒนาทางเทคนิค ในปี 2021, นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ชนะไล่ไปตั้งแต่นาโนและการผลิตแก้วสามมิติ ไปจนถึงโซลูชันทางการแพทย์ใหม่สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลัง ในปี