medical devices

ทำความรู้จัก Micromoulding กับการขึ้นรูป’ท่อสวน’

Flexan ผลิตท่อสวนของเหลวออกจากร่างกายด้วยวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมาก หรือ micro moulded catheters และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ Toolmakers นำความท้าทายและประโยชน์ของเทคนิคการหล่อขึ้นรูปแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังในบทความนี้