Micromachining

การตัดเฉือนที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าที่คุณจะสามารถวัดได้

ออสเตรีย – เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่นยำชาวเมืองไทรอลได้ซื้อ  Micro HD จาก Kern Microtechnik ผลคือ การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องสามารถเพิ่มผลิตภาพถึง 30 เปอร์เซ็นต์