Milling Tools

NEODO วิถีใหม่เพื่อเพิ่มผลกำไรในกระบวนการผลิตยุค 4.0

NEODO หรือ NEODO Mill คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการกัดหยาบ, การกัดกึ่งละเอียด, การกัดบ่าฉากและการกัดปาดหน้าประสิทธิภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม NEOLOGIQ จาก ISCAR เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีการผลิต เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการผลิต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันก็คือ ความแตกต่างของสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ซึ่งจะนำไปสู่การระวางสายการผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมที่มีเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและชิ้นส่วนอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต