MIM

การพิมพ์โลหะ 3D (FLM) กับการฉีดขึ้นรูปโลหะ (MIM) ต่างกันอย่างไร

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราสามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่แพร่หลายมากที่สุดคือ  Fused Layer Modeling (FLM) ได้ วันนี้นักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer IPA ของเยอรมนีจึงได้ทำการสำรวจข้อจำกัดและคุณลักษณะด้านคุณภาพของ FLM (หรือ FDM) เมื่อเทียบกับการฉีดขึ้นรูปโลหะ (Metal