Mitutoyo

SuperSource: เครื่อง CMM ต้องอยู่ห่างจากสายการผลิตจริงหรือ?

เพื่อให้การตรวจสอบชิ้นงานเกิดขึ้นได้อย่างมีมาตรฐานมากที่สุด การตรวจสอบที่ใกล้ชิดหรืออยู่ในสายการผลิตเลยจะลดความเสี่ยงจากการตรวจสอที่ผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณสมบัตินี้เองเป็นทีเด็ดของเครื่อง CMM MiSTAR 555 ที่ไม่อาจมองข้ามได้

เครื่องวัด 3 มิติ CRYSTA-Apex S 700 Series ที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า

เครื่องวัด 3 มิติที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า CRYSTA-Apex S 700 Series เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC จาก