MMV 3200

การขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่และหนักด้วยความแม่นยำระดับสูง

ออสเตรีย — ด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่แบบคอลัมน์ หรือ travelling-column machining center – MMV 3200 ทำให้ลูกค้าของ Emco สามารถออกแบบเครื่องจักรในแบบที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง มีให้เลือกในรุ่น 3