Mould making

China Market Insider | เมื่อ AM ปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของจีน

ตามที่วิศวกรชาวจีน Ye Jiyuan กล่าวไว่ในบทความของ MM China ว่า อุตสาหกรรมได้รับรู้โดยทั่วกันแล้วว่า AM ไม่เพียงแต่ไม่ทำลายการสร้างแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม (อย่างที่หวาดเกรงกัน) เท่านั้น แต่กลับยิ่งทำให้เกิดความคล่องตัวและยั่งยืนมากขึ้น