Mould making

Mould design : การระบายอากาศในแม่พิมพ์พลาสติกด้วยวิธีการต่างๆ 

ในทางเศรษฐศาสตร์การสร้างแม่พิมพ์ โดยทั่วไปมักจะมองข้ามจำนวนช่องระบายอากาศสำหรับการระบายอากาศในแม่พิมพ์ แต่เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนมีคุณภาพและไร้ข้อบกพร่อง การระบายอากาศในแม่พิมพ์จึงสำคัญ เพราะหากช่องระบายอากาศ หรือ mould venting ไม่ดีพอก็อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนออกมาไม่ดีเช่นกัน

มิลลิ่ง EDM วัด และทำความสะอาดภายในเซลล์เดียว

ในการผลิตแม่พิมพ์ทั้ง mould และ die making กระบวนการตัดเฉือนแต่ละกระบวนการถูกรวมเข้ากับเซลล์การผลิตแบบอัตโนมัติที่มีการจัดการแบบบูรณาการมากขึ้น ข้อได้เปรียบสำคัญคือระดับการใช้งานเครื่องจักรที่สูงขึ้น เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทั้งนี้ มีปัจจัยเบื้องต้นสองประการสำหรับการทำให้เกิดระบบอัตโนมัติดังกล่าวนั่นคือกระบวนการดิจิทัลที่เข้มข้นยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 และระดับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

China Market Insider | เมื่อ AM ปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของจีน

ตามที่วิศวกรชาวจีน Ye Jiyuan กล่าวไว่ในบทความของ MM China ว่า อุตสาหกรรมได้รับรู้โดยทั่วกันแล้วว่า AM ไม่เพียงแต่ไม่ทำลายการสร้างแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม (อย่างที่หวาดเกรงกัน) เท่านั้น แต่กลับยิ่งทำให้เกิดความคล่องตัวและยั่งยืนมากขึ้น