Moulding Expo 2021

Moulding Expo : วันแห่งนวัตกรรมเสมือน แทนการจัดงานแสดงสินค้าทางกายภาพ

เนื่องด้วยงาน Moulding Expo ไม่สามารถจัดให้มีขึ้นในปีนี้ตามแผน เนื่องจากการระบาดของโควิด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2021 วันแห่งนวัตกรรมเสมือนจริง จะนำเสนอไฮไลท์จากแผนงานการสนับสนุนและบรรยายที่วางแผนสำหรับปี 2021 ให้แก่ผู้รับชมงานแสดงสินค้านานาชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย