Moulding sector

‘บรรจุภัณฑ์’ แรงขับสำคัญในอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป (พลาสติก)

ในขณะที่ภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ถูกแยกออกจากกันในเวลานี้ (กรีนหรือไม่กรีน/รักษ์โลกหรือไม่รักโลก) แต่ความจริงที่ยังเป็นอยู่ก็คือ บรรจุภัณฑ์ยังคงมีสัดส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปพลาสติก จากข้อเท็จจริงก็คือ มันสร้างส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและอิตาลี