nanostructuring

เลเซอร์สำหรับวัสดุคอมโพสิต ไว แรง จริง

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fraunhofer ILT กำลังค้นคว้าและพัฒนากระบวนตัด เชื่อม และเจาะวัสดุคอมโพสิตอเนกประสงค์ประเภทต่าง ๆ ด้วยแสงเลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในกระบวนการผลิตและในเชิงเศรษฐกิจด้วย