New S-Curve

New S-curve: อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกับ 4 สิ่งที่ต้องมี

เพราะการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เรียกว่า Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve Industry  ขึ้นมา 5 แรกคือ First S-Curve แล้วก็อีก 5

Automation Expo 2019 ร่วมสานฝันอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

AUTOMATION EXPO 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครั้งที่ 2  เริ่มแล้ววันนี้ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน AUTOMATION EXPO

‘Edge of Automation’ อุตสาหกรรมไทยในยุคอัตโนมัติ

Automation Expo 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครั้งที่ 2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี โดยบริษัทกรีนเวิร์ล พับลิเคชั่น จำกัดเป็นผู้จัดงาน

OTC DAIHEN Asia ผู้นำด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเปิดตัวโชว์รูมใหม่ที่นวนคร

ผู้นำด้านเครื่องเชื่อมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม OTC DAIHEN Asia จากญี่ปุ่นเปิดตัวโชว์รูมใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงาน