OPC UA

ปูทางสู่ Industry 4.0 ด้วย umati

70 บริษัท จาก 10 ประเทศทั่วโลกได้เชื่อมต่อเครื่องจักรกล 110 เครื่องและบริการเสริมอีก 28 รายการที่ EMO Hannover 2019 ผ่านทางอินเตอร์เฟซมาตรฐาน umati –

EMO 2019: คำตอบสำคัญว่าด้วย umati

ตั้งแต่ปี 2017 umati เริ่มเป็นที่รู้จักของทุกคนในอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรนานาชาติ แม้ในตอนแรก ‘ข้อกำหนดร่วมกัน’ ยังค่อนข้างคลุมเครือ ในขณะที่มาตรฐานของอินเทอร์เฟซกำลังทวีความสำคัญอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น