Partner Country

METALEX ประกาศต้อนรับเยอรมนี “Partner Country” ร่วมเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0

METALEX ประกาศพันธมิตรกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเยอรมัน ร่วมงานแสดงนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นขั้นสูงในงาน METALEX ปี 2019 ในฐานะ Partner Country มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายไทย 10 new S-curve การผลิตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0