Pey Per Use

Pay-Per-Use ทางเลือกการจัดหาเงินทุน สำหรับการซื้อเครื่องจักร?

ประเทศออสเตรีย — ในเวลาแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจและความอ่อนแอที่เห็นได้ชัดของบริษัทต่างๆ ใน  อุตสาหกรรมของซัพพลายเออร์ จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ใหม่เพื่อรักษาบริษัทไว้ให้แข่งขันได้และทำให้ผลิตภาพของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านที่นี่ว่าบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร Zimmer & Kreim เข้าหาบริษัทต่าง ๆ ด้วยความคิดใหม่ ๆ ความผันผวนในคำสั่งซื้อยับยั้งความเต็มใจในการลงทุนบริษัทการผลิตหลายแห่งในการที่จะลงทุนและความแข็งแกร่งทางนวัตกรรมของที่ตั้งธุรกิจ