photopolymer

3 วัสดุพอลิเมอร์ใหม่สำหรับการพิมพ์ 3 มิติประสิทธิภาพสูง

Nexa 3D ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับการผลิตแบบ Stereolithography (SLA) ที่มีความเร็วเป็นพิเศษ (Ultrafast) และพันธมิตร Henkel ประกาศขยายความร่วมมือด้วยการเปิดตัววัสดุโฟโตพอลิเมอร์ประสิทธิภาพใหม่ 3 ชนิดผ่านช่องทางของ Nexa 3D ทั่วโลก