plastic forum

อีก 2 วัน! ห้ามพลาดสัมมนาออนไลน์พลาสติก ฟอรั่ม Webinar

พลาสติก ฟอรั่ม ในรูปแบบ Webinar ในหัวข้อ “จับเทรนด์อุตสาหกรรมพลาสติกก้าวสู่จุดเปลี่ยนภาคการผลิตไทย” จะเปิดให้รับชมในอีก 2 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 โดยในปีนี้