pod zeros

ความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อนำยานยนต์ไร้คนขับสู่โลกจริง

Aurrigo ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากโคเวนทรี ประเทศอังกฤษและ Comet Mobility ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ หรือ automated mobility จากสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับสององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลกเพื่อแสดงให้เห็นว่า self-driving pods หรือ ยานยนต์ไร้คนขับสามารถถูกใช้งานในการขนส่งได้อย่างชาญฉลาด เป็นไปตามความต้องการ