Precision Surface Finishing

งานแสดงสินค้าสำหรับเทคโนโลยีการลบคมและการตกแต่งพื้นผิว จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2021

ประเทศเยอรมัน — บรรยากาศธุรกิจและสถานการณ์คำสั่งซื้อกำลังไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตอนนี้คือเวลาสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่จะสร้างแรงผลักดันที่สดใหม่ด้วยโซลูชันที่ใหม่และพัฒนายิ่งขึ้น งานแสดงสินค้าการลบคมถูกตั้งขึ้นเพื่อเสนอแพลตฟอร์มเพื่อการนี้ในแวดวงของเทคโนโลยีการลบคมและการตกแต่งพื้นผิวแม่นยำ และกำหนดให้จัดขึ้นให้หลังในปีนี้