Reality AI

ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการปรับปรุง : Infineon และ Reality AI สอนรถให้ได้ยิน

เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี18 พฤษภาคม 2021 ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงในวันนี้ (ADAS) ขึ้นอยู่กับกล้อง เรดาร์หรือไลดาร์ (ระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ) ผลที่ตามมาคือ วัตถุเป้าหมายจำเป็นต้องอยู่ภายในแนวของสายตาเพื่อให้สามารถจดจำได้โดยระบบ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้กลายเป็นจุดอ่อนเมื่อกล่าวถึงรถฉุกเฉินที่สามารถได้ยินเสียงเร็วก่อนการเห็นมาก ดังนั้น ADAS