RIELLO

SuperSource: RIELLO เครื่องพ่นไฟอุตสาหกรรมคุณภาพสูงปลดปล่อยมลพิษต่ำ

RIELLO เครื่องพ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ส่งตรงจากอิตาลี อัดแน่นด้วยคุณภาพมาตรฐานยุโรปซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยและมีมลพิษต่ำ