ROBOT X HALL

โอกาสดีสำหรับผู้สนใจปรับปรุงสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โอกาสดีสำหรับผู้สนใจปรับปรุงสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เชิญพบการรวมตัวนโยบายชุดใหม่ สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สำหรับงบประมาณปี 62 จาก 11 หน่วยงาน ใน Robotics Cluster Pavilion ใน ROBOT X

ผู้สนใจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมต้องไม่พลาดงาน “ROBOTX” งานที่รวบรวมความครบครันของหุ่นยนต์โรบอตจาก 20 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

ผู้สนใจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมต้องไม่พลาดงาน “ROBOTX” งานที่รวบรวมความครบครันของหุ่นยนต์โรบอตจาก 20 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก มารวมตัวกันที่ “ROBOT X HALL” โดยจัดคู่กับ เมทัลเล็กซ์ 2018  นอกจากนั้น ยังมีการสาธิตอานุภาพหุ่นยนต์ใน “ROBOT