Robot

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

แม้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานยนต์พลังไฟฟ้าเทสลาของอีลอน มัสก์ จะกลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่ว แต่การใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตาหกรรมที่เพิ่มขึ้นกลับมีคนพูดถึงน้อยมาก บางครั้งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมมาแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 เมื่อเจเนรัลมอเตอร์เป็นผู้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นครั้งแรก

My Robot: Loader-Bot@ หุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำเร็จรูป

ควันหลงจากงาน Intermach 2019 ที่ไบเทคบางนาสำหรับ Toolmakers ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทงานจากโซน (RO) Bots Hub ที่เราอยากนำมาแนะนำให้รู้จักกันทีละตัว ทีละงาน ภายใต้ชื่อคอลัมน์ MY ROBOT เพื่อให้ทันยุคการผลิต

Robot กับงานเอกสารดิจิทัล ก้าวแรกเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคใหม่

ผลสำรวจ Adoption of RPA in Asia-Myth or Reality? ของ PwC ที่ผ่านมาคาดการณ์ว่า ระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ มากกว่า 45% และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานทั่วโลกได้มากถึง

เข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะจากฟานัค

เข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะจากฟานัค การก่อตั้ง “CoRE – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” เพื่อผลักดันธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกับการวางระบบ System Integrator สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะเดินหน้ากับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งคุณฮิโรชิ อีจะมะ ผู้อำนวยการแผนกโรบอทของบริษัท