Robotics Cluster Pavilion

ดร.ชิตเผยเตรียมพบ 21 SI ล้ำๆ จากญี่ปุ่นในงาน ME 2019

ส่วนหนึ่งของการรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 คือระบบอัตโนมัติและระบบอันชาญฉลาดสำหรับภาคการผลิต และบริการที่กำลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานในปัจจุบันก็คือ ผู้ให้บริการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ หรือ System Integrator : SI องคาพยพสำคัญ กิจการแห่งอนาคต start-ups ที่รัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วนให้ได้ปริมาณที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งในส่วนของบุคลากรและผู้ประกอบการ

โอกาสดีสำหรับผู้สนใจปรับปรุงสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โอกาสดีสำหรับผู้สนใจปรับปรุงสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เชิญพบการรวมตัวนโยบายชุดใหม่ สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สำหรับงบประมาณปี 62 จาก 11 หน่วยงาน ใน Robotics Cluster Pavilion ใน ROBOT X

ผู้สนใจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมต้องไม่พลาดงาน “ROBOTX” งานที่รวบรวมความครบครันของหุ่นยนต์โรบอตจาก 20 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

ผู้สนใจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมต้องไม่พลาดงาน “ROBOTX” งานที่รวบรวมความครบครันของหุ่นยนต์โรบอตจาก 20 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก มารวมตัวกันที่ “ROBOT X HALL” โดยจัดคู่กับ เมทัลเล็กซ์ 2018  นอกจากนั้น ยังมีการสาธิตอานุภาพหุ่นยนต์ใน “ROBOT

การจัดงานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ปีงบประมาณ 62 เดินหน้าสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ

มีการจัดงานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ปีงบประมาณ 62 เดินหน้าสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ พร้อมพบ Robotics Cluster Pavilion ครั้งที่ 2 ที่อาคารสานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร. ณัฐพล รังสิตพล