Rockwell Automation

ร็อคเวล ออโตเมชั่น เปิดตัวระบบควบคุมเครื่องจักรใหม่ เสริมการผลิตอุตฯ อาหารและเครื่องดื่ม

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายรายในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายลงในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต วันนี้  iTRAK 5730 ระบบติดตามอัจฉริยะขนาดเล็กรุ่นใหม่จาก ร็อคเวล ออโตเมชั่น คือตัวช่วยสำคัญที่ตอบรับแนวโน้มการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทให้มีอัตราการผลิตที่สูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี Independent Cart มาเสริมให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างชาญฉลาด ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Rockwell Automation on the Move 2019 at BITEC

Rockwell Automation on the Move งานสัมมนาและแสดงโซลูชันอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จาก Rockwell Automation ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสำหรับงานอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562