split mould

Demoulding made easy | ระบบถอดแม่พิมพ์ง่ายๆ

ส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของระบบการถอดแม่พิมพ์ (demoulding) ที่มีรูปทรงซับซ้อน ผู้สร้างแม่พิมพ์ควรใช้แม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง (Split Mould) ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นส่วนพลาสติกถูกปลดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น ตัวแยกชิ้นงานของแม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง หรือ split mould ทำหน้าที่เหมือนสไลด์ที่ประกบกันเต็มขนาดของแม่พิมพ์ แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การผลิตส่วนประกอบที่ซับซ้อนสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Hasco K2500