steel mill

New bearings bring savings: แข็งกว่าก็ประหยัดได้มากกว่า

หลังจากประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องกับแบริงบนเครื่องกัดสำคัญตัวหนึ่งของโรงงานเหล็ก ทีมผู้บริหารจึงหันไปหา NSK ผู้ผลิตแบริงระดับโลกและรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อหาทางแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ