Steel Treatment

Steel treatment for the future: XTP เทคโนโลยีสำหรับเหล็กเพื่ออนาคต

ด้วยเทคโนโลยี XTP treatment ล่าสุดของ Steeltec ทำให้เกิดการอบ-ชุบเหล็กแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเหล็กกล้าประสิทธิภาพสูงในราคาพอคุยกันได้มอบให้กับลูกค้า