Technology

เครื่องพิมพ์คอมโพสิต 3 มิติ นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

การที่จะขยายความสามารถในการผลิตไปสู่ตลาดใหม่ ๆ นั้น การเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรม รวมถึงธรรมชาติของคำสั่งซื้อที่หลากหลาย เครื่องจักรบางประเภทก็เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณมาก ในขณะที่บางประเภทมีความคล่องตัวเหมาะสำหรับปริมาณน้อย เปลี่ยนแบบได้บ่อย ๆ การลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองได้ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ธุรกิจยังคงความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

HOT RUNNERS : HMI 4.0 ช่วยให้การควบคุมง่ายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Oerlikon HRS Flow ได้แก้ไขซอฟต์แวร์อย่างครบถ้วนสำหรับหน่วยควบคุมของระบบทางวิ่งร้อน Flexflow ของบริษัท ในตอนนี้อินเตอร์เฟซขั้นสูงระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (Human Machine Interface-HMI) 4.0 ทำให้ปฏิบัติการง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศเลื่อนวันจัดงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเชีย 2021

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน อินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเชีย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน

10 เทคโนโลยีน่าจับตาปี 2562 I 10 Technologies to Watch

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอันดับเทคโนโลยีน่าจับตามาตลอดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 ศตวรรษที่ 21 นี้ หากนับเป็น Cycle Time รอบของความก้าวหน้าเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วจนใครที่ช้าไปเพียงนิดเดียวก็อาจโดนข้อหาเชย หรือ

Additive manufacturing กับหนทางในวันข้างหน้า

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศกำลังใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมเนื้อวัสดุ (Additive manufacturing technology) หรือ AM เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดเวลาในการผลิต Formnext งานแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับ Additive Manufacturing เตรียมนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้