TOKYO SME

พบว่าที่พันธมิตรทางการค้ากับ TOKYO SME ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว

พบว่าที่พันธมิตรทางการค้ากับ TOKYO SME ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ นำผู้ประกอบการจากกรุงโตเกียวมาร่วมจับคู่ธุรกิจในงาน เมทัลเล็กซ์ 2018 “จากประสบการณ์ที่ได้เยี่ยมชมพาวิเลียนของ โตเกียว เอสเอ็มอี ในงานเมทัลเล็กซ์ปีที่ผ่านมา ได้พบสินค้าหลากหลายซึ่งล้วนน่าสนใจ