Tooling

Products Highlight@Metalex:เครื่องพับอัจฉริยะ พับเสร็จก่อนพับจริง

Press HACO Bend 3D คือ ซอฟต์แวร์จัดการงานพับที่ทั้งเร็วและฉลาดสุดๆ เพียงแค่ป้อนไฟล์งาน 2D หรือ 3D เข้าไป ระบบจะเลือก Toolings ที่ควรใช้ เสนอขั้นตอนการพับเป็น

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling

การแข่งขันในระดับโลกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ความยากยิ่งทวีคูณสำหรับ Toolmakers ที่จะสร้างจุดขายให้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ The WBA Tooling Academy Aachen ประเทศเยอรมนี ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เหนือกว่าและช่วยให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน