Tooltech

ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดสำหรับผู้ผลิตเพียงแค่เปลี่ยนระบบ CAM ใหม่

เมื่อธุรกิจการผลิตดำเนินการมาอย่างยาวนาน จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีหรือไม่? การที่จะทราบว่าดีหรือไม่นั้นต้องเปรียบเทียบกับตลาด (Benchmark) มีความเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตจะคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ปกตินั้นดีอยู่แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสายการผลิตนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับให้ได้ แต่ความเข้าใจถึงปัญหานั้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ  สิ่งที่เคยดีในวันก่อน ๆ อาจไม่ดีที่สุดอีกต่อไป ความต้องการชิ้นงานที่ดีมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องเสาะหาแนวทางใหม่ ๆ