Trade Show

Additive solutions สำหรับทุกคน

งานแสดงสินค้า Formnext 2018 ที่แฟรงค์เฟิร์ตกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว งานนี้จะแสดงให้เราเห็นห่วงโซ่กระบวนการทั้งหมดของการผลิตงานขึ้นรูปด้วยการเติมเนื้อวัสดุ หรือ Additive Manufacturing (AM) และวิธีการผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การเติบโตของงานแสดงสินค้านับว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความสำคัญของ AM