Trade War

Trade War กับความแข็งแกร่งของอาเซียน

ภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่งพอที่จะรองรับกับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นข้างนอกได้มากน้อยแค่ไหน แล้วบ้านเราพร้อมรับมือแค่ไหน ในเวทีเสวนาเปิดงาน MEexperience 2019 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องภิรัช ฮอลล์ ไบเทค บางนา หัวข้อ “จับทิศทางการลงทุนพลิกโอกาสสมรภูมิการค้าโลก” ในมุมมองของผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม