Water Treatment

Taiwan Excellence แนะนำโซลูชันการจัดการน้ำในระบบอุตสาหกรรม Toward Water 4.0

Taiwan Excellence รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ได้จัดงาน “Taiwan Excellence Water Treatment Webinar–Toward Water 4.0” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยนำผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล Taiwan Excellence จำนวน 5 บริษัท ที่มีโซลูชันอันเป็นนวัตกรรม 2 ประเภท ได้แก่ กระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน สะดวกในการบำรุงรักษา