X Campus Ads Idea Contest 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฯ ปลุกไอเดียนักศึกษา ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา

เข้าสู่รอบสุดท้ายของการตัดสินโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019 เวทีที่จะมาปลุกไอเดีย นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ จากประสบการณ์นอกห้องเรียนในการประกวดทำคลิปโฆษณา ซึ่งเป็นอีกเวที ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ