zero waste donation

Zero Waste – Seco Tools กับโครงการรีไซเคิลคาร์ไบด์

ตั้งแต่ประเด็นในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย (waste prevention) และการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (climate protection) กลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน Seco Tools ผู้ให้บริการโซลูชั่นการตัดโลหะที่ครอบคลุมงานกัด, เครื่องมือจับยึด, งานเจาะคว้านรู และระบบเครื่องมือจากสวีเดนได้เปิดตัวแคมเปญการบริจาค – zero waste