Tech Focus: Metal AM ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์วันนี้ไปได้แค่ไหน

      Reads: 5,488 ข้อดีของการพิมพ์ 3 มิติด้วยผงโลหะ (metal 3D printing) สำหรับแม่พิมพ์ทั้งแบบ mould และ die อาจเป็นที่รู้จักกันมาหลายปีแล้ว แต่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์นั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก … Continue reading Tech Focus: Metal AM ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์วันนี้ไปได้แค่ไหน