Techman Robot เปิดหลักสูตร AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตฟรี!

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะจะทำให้การทำงานในอุตสาหกรรมผลิตเป็นระบบอัตโนมัติที่แม่นยำ ให้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น สถาบัน SEA Taiwan AI College ได้นำประสบการณ์การผลิตโดยใช้ AI จากบริษัท ICT ชั้นนำอย่าง Techman Robot มาร่วมแบ่งปันในหลักสูตรฝึกอบรม ‘Applications of AI, Machine Vision and Robotics’ รูปแบบออนไลน์ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงวิชาการ และในอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้

Techman Robot เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ดีเด่น มีความเป็นเลิศในการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด จนได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก Techman Robot เป็นบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานอันดับสองของโลก โดยนำโซลูชัน AI มาใช้จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก และเป็นผู้บุกเบิกการรวมระบบ AI Vision เข้ากับระบบ Machine Vision แบบบิลท์อินไว้ในระบบการผลิต 

TM AI+ เป็นการผสานระบบเครื่องจักรแบบดั้งเดิม และระบบ AI Vision ขั้นสูงเข้าด้วยกันในหุ่นยนต์เพียงตัวเดียว เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมงานเพิ่ม ช่วยลดเวลาและงบประมาณลงไปได้มาก ระบบ Machine Vision ในตัวหุ่นยนต์จะประกอบกล้องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเบา และมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ โดยจะใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเชิงลึก ตรวจจับรูปทรง ประเภท และสีของวัตถุได้อย่างแม่นยำ ลดความยากในการผลิตแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ ความแม่นยำในอุตสาหกรรมผลิต

หลักสูตรฝึกอบรม ‘Applications of AI, Machine Vision and Robotics’ เป็นหลักสูตรออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ชั่วโมง จะพาผู้เรียนไปสำรวจฟังก์ชันและการใช้งานขั้นพื้นฐานของ AI ในส่วนของการจัดหมวดหมู่และการตรวจจับ โดยหลักสูตรนี้จะมีการให้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะได้นำตัวอย่างการใช้งานจริงของตนเองมาทดลองใช้ในแพลตฟอร์ม TM AI+ ของ Techman Robot และสร้างโปรเจคเพื่อคาดการณ์การใช้งานด้าน AI หลังจบหลักสูตร

ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อย 80% ของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรจบการอบรมหลักสูตร 11 ชั่วโมง จากสถาบัน SEA Taiwan AI College 1 ฉบับ และผู้ที่เรียบจนจบครบหลักสูตรและผ่านการฝึกอบรมด้าน AI ของ Techman Robot จะได้รับประกาศนียบัตร TM AI+ เพิ่มอีก 1 ฉบับ เป็นหลักฐานการรับรองจากสถาบันชั้นนำ เพื่อใช้ยกระดับด้านวิชาชีพ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ หรืออัลกอริทึม หลักสูตรนี้เปิดรับจำนวนจำกัด และจะเริ่มอบรม 19 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรได้แล้ววันนี้ที่ https://staic.tca.org.tw/

About The Author