เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โซลูชันการผลิตและพัฒนาต้นแบบอย่างยั่งยืน

การผลิตแบบเติมวัสดุหรือการพิมพ์ 3 มิติ ทำให้ Seco Tools สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยากหรือไม่สามารถผลิตได้ให้เกิดขึ้นมาได้จริง ข้อดีของการผลิตแบบนี้ คือ ลดระยะเวลาในการผลิต เพิ่มอายุการใช้งานให้เครื่องมือได้มากขึ้น และเพื่อความยั่งยืน

แคลมป์หล่อเย็นที่ยึดติดบนเครื่องมือกลึง

(ที่มา: Seco Tools)

การพัฒนาและการผลิตต้นแบบสำหรับงานตัดเฉือนโลหะด้วยวิธีการผลิตแบบเติมวัสดุกลายเป็นเรื่องธรรมดาของ Seco Tools หนึ่งในจุดแข็งหลักของวิธีการผลิตนี้ คือ การสร้างเครื่องมือและโซลูชันเฉพาะทางสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องยากในการผลิตแบบเดิม เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมวัสดุจึงเข้ามามีบทบาทในการผลิตเครื่องมือที่ต้องออกแบบเป็นพิเศษ เช่น รูปทรงที่ซับซ้อน การปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การทำให้เครื่องมือเบาลงโดยการปรับปรุงคุณสมบัติในการลดแรงสั่นสะเทือนหรือระบายความร้อนได้มากขึ้น “การผลิตแบบเติมวัสดุทำให้เราสามารถผลิตรูปทรงต่าง ๆ ได้โดยใช้ขั้นตอนในการผลิตที่ลดลง ส่งผลให้ Lead Times สั้นลง จึงทำให้ส่งมอบได้เร็วขึ้น” Ingemar Bite ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาของ Seco Tools กล่าว 

ความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมวัสดุยังเปิดโอกาสให้สามารถซ่อมแซมเครื่องมือที่เสียหายได้ในอนาคต ด้วยการกำจัดส่วนประกอบที่ผิดปกติออกไปและพิมพ์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ข้อดีอีกข้อของเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมวัสดุเมื่อเทียบกับการผลิตแบบเดิมในส่วนของความยั่งยืน คือ มีวัสดุที่เป็นของเสียน้อยกว่า โดยรวมแล้ววัสดุที่ใช้ในการผลิตแบบเติมวัสดุน้อยกว่าแบบเดิมและผงวัสดุที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การผลิตแบบเติมวัสดุจึงเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและต้นทุนสำหรับการผลิตและการพัฒนาต้นแบบ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมในการผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานในปริมาณที่มาก Seco Tools ก็มีการผลิตแคลมป์หล่อเย็นสำหรับเครื่องมือ Jetstream ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ “แคลมป์หล่อเย็นมีรูปแบบที่ซับซ้อนและมีช่องหล่อเย็นที่โค้งจึงเหมาะสำหรับการผลิตประเภทนี้มาก” Ingemar Bite กล่าว

การผลิตแบบเติมวัสดุสามารถใช้วิธีการที่แตกต่างกันได้ วิธีที่ Seco Tools ใช้เรียกว่า SLM (Selective Laser Melting) เป็นการใช้เลเซอร์และแท่นผงวัสดุในการสร้างผลิตภัณฑ์ ในเครื่อง SLM ชั้นของผงวัสดุหนาประมาณ 20–60 ไมครอน ดำเนินการผลิตด้วยเลเซอร์โดยการทำซ้ำ ๆ ทีละชั้น ๆ เมื่อเลเยอร์ทั้งหมดเข้าที่แล้ว ผงวัสดุส่วนเกินจะถูกกำจัดออก และผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่กระบวนการการปรับแต่งรายละเอียดหลังการพิมพ์ในขั้นตอนสุดท้าย

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author