Moulding Expo : วันแห่งนวัตกรรมเสมือน แทนการจัดงานแสดงสินค้าทางกายภาพ

เนื่องด้วยงาน Moulding Expo ไม่สามารถจัดให้มีขึ้นในปีนี้ตามแผน เนื่องจากการระบาดของโควิด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2021 วันแห่งนวัตกรรมเสมือนจริง จะนำเสนอไฮไลท์จากแผนงานการสนับสนุนและบรรยายที่วางแผนสำหรับปี 2021 ให้แก่ผู้รับชมงานแสดงสินค้านานาชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมืองสตุทการ์ท/ประเทศเยอรมัน ทีมงาน Moulding Expo กำลังจัดมาตรการที่กำหนดเป้าหมายแรก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2021 ก่อนถึงงานแสดงสินค้าทางกายภาพ สำหรับเครื่องมือ แบบจำลองและการทำแม่พิมพ์ ที่จะจัดให้มีขึ้นครั้งถัดไปในปี 2023 โดยรวบในการบรรยาย 5 สล็อต โดยทีมผู้รับผิดชอบงานแสดงสินค้าจะเปิดไฮไลท์จากแผนงานการสนับสนุนและบรรยายที่เดิมวางแผนไว้สำหรับปี 2021 ให้อุตสาหกรรมได้รับชม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2021 วันแห่งนวัตกรรมเสมือนจริง เสนอข้อมูลดิจิทัลสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้ผลิตแม่พิมพ์ 

Moulding-Expo-2021
(Source: Public Domain /  Pixabay  )

13:10 – 13.50: การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องมือ กระสวน และการทำแม่พิมพ์ของยุโรป – สถานภาพในปัจจุบัน ความท้าทายและภาพอนาคต 

ผู้ร่วมอภิปราย: Prof. Wolfgang Boos (WBA), Daniel Hummel (Robert Bosch), Bea Just (Millutensil), Jens Lüdtke (Marktspiegel Werkzeugbau), Dr. Louis Schneider (Schneiderform), Bernd Ströhlein (Fischer Werkzeug- und Formenbau)

ผู้ดำเนินรายการ: Ralf Dürrwächter (VDWF) และ Markus Heseding (VDMA)

MEX VID 2021 เสนอข้อมูลเชิงลึกในอีก 4  ประเด็น

  • เครื่องมือและแนวคิดการผลิตสำหรับอนาคต
  •  กลยุทธ์การผลิตเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือ กระสวนและการทำแม่พิมพ์
  •  การฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมเครื่องมือ กระสวนและการทำแม่พิมพ์
  • ตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดโปรแกรม จะหาได้ที่ www.moulding-expo.de  เร็ว ๆ นี้ 

ที่มา: https://www.etmm-online.com