Dormer Pramet’s indexable production unit

The sintering furnace at Dormer Pramet’s indexable production unit. (Source: Dormer Pramet )

‘Make the Shift’ ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

Dormer Pramet ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ cutting tools รายใหญ่ของโลกจากสหราชอาณาจักร มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลหะการ ด้วยการชูหัวข้อด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

หัวใจหลักของกลยุทธ์นี้ก็คือ การใช้เทคโนโลยีและวิถีการทำงานแบบใหม่ ๆ ที่ส่งมอบคุณค่า – value ให้กับพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ร่วมกัน ภายใต้โปรแกรมที่เรียกว่า ‘Make the Shift’

โปรแกรมนี้ครอบคลุมในเรื่องของความคิดริเริ่มและเป้าหมายหลากหลาย ภายใต้หัวข้อหลัก 4 ประการคือ Circularity, Climate, People และ Fair Play โดยเป้าหมายของ key actions และ key objectives ทั้งหมด มีกำหนดส่ง ‘ผลงาน’ อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2030

เป้าหมายหลักของโปรแกรมนี้ ยังรวมถึงประเด็นในเรื่องการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่มีเป้าหมายให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการลดของเสีย ลดผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลด TIFR (Total Injury Frequency Rate) หรือ อัตราการบาดเจ็บทั้งหมดลงครึ่งหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง-พัฒนา การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่างๆ ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากการริเริ่มนี้ มาจากฝ่ายผลิตและวิจัยและพัฒนาของ Dormer Pramet ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ project team ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีช่วยลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาเดียวกัน

 Dormer Pramet’s indexable production unit
The sintering furnace at Dormer Pramet’s indexable production unit. (Source: Dormer Pramet)

นั่นก็คือ การใช้ฉนวนกันความร้อนแบบใหม่ในการเคลือบผิวเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยได้มีการปรับปรุงการให้ความร้อนของเตาเคลือบผิวแบบ CVD (Chemical Vapor Deposition – กระบวนการตกสะสมไอเคมี ) หรือ CVD coating reactor ซึ่งช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างมาก และไม่เพียงปรับปรุงสภาพการสะสม (deposition conditions) ซึ่งมีผลต่อความสม่ำเสมอของการเคลือบผิวบนเม็ดมีดเท่านั้น แต่ยังส่งผลในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงได้ถึง 25 ตันต่อปี

Dormer Pramet ยังปรับเปลี่ยน sintering cycle หรือ รอบการเผาผนึกในกระบวนการการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบการไหลของก๊าซ หรือ gas flow ผ่านประจุ ทำให้เตาเผามีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการประสบความสำเร็จในการลดระยะเวลาของรอบการเผาผนึกหนึ่งรอบลงได้ถึง 100 นาที (คิดเป็น 10% ของระยะเวลาต่อรอบ) ในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของกระบวนการผลิตไว้ได้

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/moving-towards-sustainability-a-938787/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

การสร้างสรรค์ cutting tool รุ่นใหม่: ตั้งแต่แนวคิดจนถึงแกนหมุน

About The Author