Equipment

จ่ายกำลังไฟได้ 150% ภายใน 7 วิ | Cliq VA สวิตซ์ชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย [Super Source]

พาวเวอร์ซัพพลายนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไม่ว่าจะงานระบบอัตโนมัติหรืองานด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง #สวิตซ์ชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย จาก #DELTA สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุมไฟเพื่อการผลิตได้ทั้งโรงงาน อินเวอร์เตอร์ระดับไฮเอนด์ [SuperSource]

Inverter SJ-P1 จาก Hitachi ถือเป็น Inverter ระดับ High-End แบรนด์ญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับความสามารถในการทำงานระดับสูง สามารถปรับแต่งการทำงานได้ครอบคลุมความต้องการในโรงงาน และรองรับงานหนักได้เป็นอย่างดี