software

วางแผนการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพผ่าน Software สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรม

วางแผนการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ผ่าน Software สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรม ด้วยแพกเก็จ Product Design & Manufacturing Collection

บทบาทของ AI ด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เราได้เห็นบทบาทที่สำคัญของ AI มากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก “การเตือนภัยล่วงหน้า” โดย AI เป็นกลุ่มแรกๆ ที่พบการเกิดขึ้นของเชื้อโรคชนิดใหม่ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน

ข้อแนะนำ 4 ประการในการเริ่มต้นใช้ระบบอัตโนมัติต้านวิกฤต COVID-19

หากปราศจากพับลิคคลาวด์เสียแล้ว เราคงจะไม่สามารถเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ในวิถีที่กำลังเป็นอยู่ได้ ระบบศูนย์ข้อมูลในองค์กรไม่เคยปรับขยายอย่างรวดเร็วขนาดนี้มาก่อน แม้กระทั่งการวางแผนด้านกำลังการผลิตที่แม่นยำที่สุดในโลก ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงการใช้ทรัพยากรมากอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ไฮบริดคลาวด์ขององค์กรสาธารณสุขและการแพทย์ คือ ความปลอดภัยและการทำตามกฎระเบียบ

รายงานดัชนีการใช้คลาวระดับองค์กรของนูทานิคซ์เผยให้เห็นว่า องค์กรในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีแผนใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

แนวโน้มของ CNC Machining ในปี 2020

ในขณะที่ปี 2019 นำความท้าทายมาสู่ CNC Machining Shops ปี 2020 จึงน่าจะเป็นปีที่ศักยภาพด้านต่างๆ ทรงพลังมากยิ่งขึ้นจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การผลิตชิ้นส่วนแบบครบวงจร การผลิตแบบหลายแกนอันแสนซับซ้อน ขนาดการผลิตที่เล็กลง (smaller batch

Interview:โรงหล่อแห่งอนาคตต้องรับมือกับระบบได้แบบเบ็ดเสร็จ!

ในการสัมภาษณ์ Jonathan Abbis กรรมการผู้จัดการของ Bühler Die Casting ได้แสดงทัศนะที่ชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 4.0 กับโรงหล่อ ด้วยระบบการจัดการที่เรียกว่า cell management ที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการหล่อ –

ผู้ผลิตเครื่องจักรกลใช้งานเทคโนโลยีเสมือนมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

มากกว่าหนึ่งในสามของบริษัทในเยอรมนี (ราว 34%) ในกิจการด้านวิศวกรรมโรงงานและวิศวกรรมเครื่องกลใช้เทคโนโลยี AR (augmented reality) และ VR (virtual reality) เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้ว (17%)

จำลองการผลิตยุค 4.0 ด้วยโรงงานจำลองขนาดตั้งโต๊ะ

โรงงานเพื่อการเรียนรู้การผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แบบตั้งโต๊ะ – desktop-sized learning factory ที่แสดงให้เห็นว่า Industry 4.0 ทำงานอย่างไร กำลังทำหน้าที่ของมันในหลาย ๆ บริษัทเวลานี้  โดยบรรดาผู้ผลิตต่างคาดหวังว่า มันจะทำหน้าที่จำลองสถานการณ์ในอนาคตภายในห้องทดลองด้านนวัตกรรมของแต่ละบริษัท

Mould Tool: อุปกรณ์ช่วยชีวิตผลิตกันอย่างไร

เมื่อ toolmaker และ injection moulder ได้รับงานยากในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงงานออกแบบและการแมชชีนนิง mould tool เหล็กกล้าที่มีความซับซ้อน ด้วยส่วนประกอบถึงราว 30 ชิ้นในการผลิต ผลที่ได้ก็คือ…