software

Pressmate ซอฟต์แวร์จำลองการเสียรูปของแม่พิมพ์ปั๊มกด ช่วยลดต้นทุนและเวลาได้ถึง 40%

การจำลอง (Simulation) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อ ‘ทำให้ถูกตั้งแต่ทีแรก’ (Do it right at the first time) และยังหลีกเลี่ยงการสูญเสียต้นทุนจากการทดสอบชิ้นงานจริง เช่น แต่เดิมการทดสอบความปลอดภัยในการชนของรถยนต์จะต้องใช้รถจริง

ระบบค้นหาตำแหน่งแม่พิมพ์ภายในอาคารจาก HASCO

อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับติดตามสิ่งของอย่าง Air Tag ของ Apple ที่ใช้ติดกับสิ่งของแล้วค้นหาตำแหน่งด้วยแอปนั้น ในทางอุตสาหกรรมก็มีเช่นเดียวกัน โดยเอาไว้ติดเครื่องมือที่มีความสำคัญเพื่อไม่ต้องเสียเวลานานในการค้นหา เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์มีจำนวนมาก หากใครหยิบไปแล้วเก็บไม่เป็นที่ก็อาจเกิดปัญหาทำให้การทำงานสะดุดหรือต้องหยุดผลิตจนกว่าจะหาเครื่องมือนั้นเจอ กลายเป็นคอขวดในการผลิต การติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณติดตามในแต่ละอุปกรณ์สำคัญก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การผลิตราบรื่น

E-Z Lok เปิดตัวคลังแค็ตตาล็อกแบบจำลอง CAD ออนไลน์

แค็ตตาล็อกหรือโบรชัวร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมการขายอย่างหนึ่ง หากเป็นแค็ตตาล็อกหรือโบรชัวร์ที่เป็นกระดาษก็จะเห็นเพียงแค่รูปเดียวเป็นภาพ 2 มิติ หรือหากเลือกซื้อในเว็บไซต์ก็จะเห็นหลายรูปภาพในมุมมองต่างกัน 

RJG เปิดตัว ‘MAX’ ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น SIRI, Google Assistant, Alexa ผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้มี AI ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง โดยระยะหลังมีความพยายามในการเชื่อมโยง AI ให้ลงมือปฏิบัติงานแทนคนอย่างเช่น การโทรนัดหมายร้านตัดผม

ซอฟต์แวร์ Vericut Force ช่วยทีม Mercedes-AMG F1 ลดเวลาการผลิตลงได้ถึง 25%

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตสามารถจำลองและคาดการณ์การผลิตได้ โดยมีซอฟต์แวร์ที่สามารถแนะนำในการปรับการผลิตได้อย่างเหมาะสม และลดรอบเวลาในการผลิตให้ได้มากที่สุด ในการตัดเฉือนชิ้นงานนั้น หากอัตราการป้อนสูงเกินไปจะทำให้เครื่องมือตัดสึกหรอไวขึ้น การเปลี่ยนบ่อยก็ทำให้สิ้นเปลือง ในขณะที่ถ้าป้อนช้าเกินไปก็ขาดผลิตภาพ ดังนั้นอัตราการป้อนต้องมีความเหมาะสม โดยสามารถคำนวณจากพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตัด ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ดีก็มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้น

Open Mind จัดแสดงแบบจำลองตุ๊กตานัทแครกเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยการกัดอลูมิเนียม CNC 5 แกน

การสื่อสารการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นั้น หากแค่สื่อสารเพื่อเคลมว่าดีแบบนั้นแบบนี้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ นอกจากคำบอกเล่าที่ดีจากลูกค้าแล้ว อีกวิธีหนึ่ง คือ การแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาน้ำยาล้างจานที่หลังจากหลังล้างเสร็จแล้วเอานิ้วปาดสะอาดดังเอี๊ยด หรือ บริษัทรถยนต์ที่นำรถลงแข่งในสนามวิบากเพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น

AI เข้ามาจุดประกายการเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต (ตอนที่ 2)

อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันนี้ AI ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ ทั้งในภาคส่วนธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การแพทย์ การโทรคมนาคม การส่งออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหักับธุรกิจและลูกค้าได้มากที่สุด

AI เข้ามาจุดประกายการเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต (ตอนที่ 1)

ทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตั้งแต่การเปิดตัวของ Chat GPT เมื่อปลายพฤศจิกายน 2022 ตามมาด้วย Google Bard และ Microsoft Bing ที่เปลี่ยนโปรแกรมเบื้องหลังเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากขึ้น

การเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยคาร์บอน ช่วยปูทางสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันกฎหมายภาษีคาร์บอนข้ามแดนกำลังเริ่มมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากการปรับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ผู้ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจัดทำรายงานประกาศคาร์บอนฟุตพรินต์ในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อเป็นการยืนยันการผ่านเกณฑ์ตามกฎของสหภาพยุโรป ในส่วนนี้ทำให้บริษัทต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการ เพื่อนำมาคำนวณประเมินการปล่อยคาร์บอน สามารถแจกแจงที่มาที่ไป และยืนยันเป็นหลักฐานประกอบในกระบวนการศุลกากรผ่านเข้าไปยังสหภาพยุโรปได้ 

Productive Machines เปิดตัวแอปคำนวณอัตราการป้อนโดยใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือน

กลยุทธ์การตัดเฉือน CNC นั้นการเลือกพารามิเตอร์การตัดที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ หากใช้อัตราการป้อนเครื่องมือตัดที่เร็วเกินไปจะทำให้เครื่องมือสึกหรอเร็วขึ้น (แรงต้านสูง) อีกทั้งยังเสียทั้งต้นทุนและเวลาในการสับเปลี่ยนเครื่องมือ ในขณะที่อัตราการป้อนช้าไปก็เสียผลิตภาพ