Hilight

Quantix Ultra เทอร์โมพลาสติกทนไฟได้ถึง 1,200°C เพิ่มความปลอดภัยให้รถ EV

รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนั้นมีความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้ ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป เรียกว่า ‘Thermal Runaway’ หรือการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วัสดุทนไฟที่ช่วยป้องกันไฟหรือไหม้ลามช้าลงสามารถช่วยถ่วงเวลาให้คนขับหนีออกจากสถานการณ์นั้นได้ ผู้ผลิตรถยนต์จึงมีความสนใจวัสดุทนไฟซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยและมีบางรายได้เริ่มนำวัสดุไปผลิตแล้ว

Ford พลิกโฉมเศษเหลือทิ้งจากต้นมะกอกให้กลายเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ยั่งยืน

เป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั้น ทำให้บริษัทต่าง ๆ หาแนวทางเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนมาใช้วัสดุจากแหล่งที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำ เป็นต้น

ระบบค้นหาตำแหน่งแม่พิมพ์ภายในอาคารจาก HASCO

อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับติดตามสิ่งของอย่าง Air Tag ของ Apple ที่ใช้ติดกับสิ่งของแล้วค้นหาตำแหน่งด้วยแอปนั้น ในทางอุตสาหกรรมก็มีเช่นเดียวกัน โดยเอาไว้ติดเครื่องมือที่มีความสำคัญเพื่อไม่ต้องเสียเวลานานในการค้นหา เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์มีจำนวนมาก หากใครหยิบไปแล้วเก็บไม่เป็นที่ก็อาจเกิดปัญหาทำให้การทำงานสะดุดหรือต้องหยุดผลิตจนกว่าจะหาเครื่องมือนั้นเจอ กลายเป็นคอขวดในการผลิต การติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณติดตามในแต่ละอุปกรณ์สำคัญก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การผลิตราบรื่น

เทคโนโลยีและการออกแบบทางวิ่งร้อนช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้อย่างไร

โดยปกติแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปมีการใช้พลังงานความร้อนสูง การเลือกเครื่องมือแม่พิมพ์ที่ประหยัดพลังงานมีความสำคัญ แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปที่มีการออกแบบและมีฟังก์ชันประหยัดพลังงานนั้นอาจมีการลงทุนที่สูงกว่าในตอนแรกแต่ประหยัดต้นทุนพลังงานกว่าในระยะยาว ในขณะที่ผู้เลือกซื้อเครื่องมือเครื่องจักรจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านเทคนิคเชิงลึกเพื่อให้ทราบและเข้าใจที่มาของการประหยัดพลังงาน ตลอดจนความหมายของตัวเลขในการเลือกเครื่องจักรรุ่นนั้น ๆ 

Stellantis Venture Awards 2023 สำหรับ 11 สตาร์ทอัพที่ร่วมพัฒนาการเคลื่อนที่แบบยั่งยืน

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน นอกจากบริษัทจะทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเองนั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจต้องใช้วิธีเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมนั้นอยู่แล้วมาต่อยอดสิ่งที่บริษัทกำลังทำอยู่ ตัวอย่างเช่น การซื้อกิจการ Youtube ของ Google การร่วมลงทุนใน OpenAI ของ Microsoft หรือยังมีอีกแนวทางหนึ่ง

RJG เปิดตัว ‘MAX’ ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น SIRI, Google Assistant, Alexa ผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้มี AI ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง โดยระยะหลังมีความพยายามในการเชื่อมโยง AI ให้ลงมือปฏิบัติงานแทนคนอย่างเช่น การโทรนัดหมายร้านตัดผม

Open Mind จัดแสดงแบบจำลองตุ๊กตานัทแครกเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยการกัดอลูมิเนียม CNC 5 แกน

การสื่อสารการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นั้น หากแค่สื่อสารเพื่อเคลมว่าดีแบบนั้นแบบนี้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ นอกจากคำบอกเล่าที่ดีจากลูกค้าแล้ว อีกวิธีหนึ่ง คือ การแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาน้ำยาล้างจานที่หลังจากหลังล้างเสร็จแล้วเอานิ้วปาดสะอาดดังเอี๊ยด หรือ บริษัทรถยนต์ที่นำรถลงแข่งในสนามวิบากเพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น

DS Automation พัฒนาเซนเซอร์ตรวจจับเสียงเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

ในการวางระบบการผลิตแบบเครือข่ายนั้น เซนเซอร์สามารถเก็บข้อมูลตามจุดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลต่อไปยังคลาวด์ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาวิเคราะห์ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นระบบจะทราบโดยทันทีและแจ้งเตือนเพื่อลงมือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้เกิดชิ้นงานที่บกพร่องออกจากกระบวนการผลิต เหมือนมีหูมีตาอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในสายการผลิตนั่นเอง 

AI เข้ามาจุดประกายการเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต (ตอนที่ 2)

อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันนี้ AI ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ ทั้งในภาคส่วนธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การแพทย์ การโทรคมนาคม การส่งออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหักับธุรกิจและลูกค้าได้มากที่สุด