NICHAPHAN WEERAARUNPHONG

รี้ด เทรดเด็กซ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสี่ยงชีวิตต่อสู้โควิด 19

เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา คุณ ธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์

กระทรวงอุตฯ แถลงสนับสนุนโรงงานไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤต งานแฟ็กเทคยืนหยัดหนุนภาคอุตสาหกรรมจัดงานตามกำหนด

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้เป้าโอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมสนับสนุนโรงงานไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤต พิจารณาสินเชื่อพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นการสื่อสารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มทักษะ (Re-Skill) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้าน รี้ด เทรดเด็กซ์ ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและผู้ให้บริการยกระดับและพัฒนาโรงงานสู่มาตรฐาน งานแฟ็กเทค

งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป และ แฟกเทค 2020 เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยชมงาน

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยคุณกชสร โตเจริญธนาผล ผู้จัดการกลุ่มโครงการ และคุณธัชพล วงษ์รักษา ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค